Notice: The called constructor method for WP_Widget in ads125_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in ads120_90_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in ads120_60_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in ads120_600_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in ads120_240_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in ads160_600_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in ads300_600_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in ads250_250_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in ads300_100_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in ads300_250_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_video_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_posts_list is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_login_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_google_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_widget_tabs is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_flickr_photos is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_author_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in author_post_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_social_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_search is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_slider is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in TIE_WeatherWidget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_youtube_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_Latest_Tweets is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_timeline_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_facebook_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_categort_posts is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_news_pic is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_text_html is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_feedburner_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_soundcloud is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_author_custom is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_Author_Bio is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_authors_posts is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tie_comments_avatar is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in arqam_lite_counter_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/dezmedco/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916
تحریک عمقی مغز، درمانی برای بیماری های پارکینسون | | ๑۩۞۩๑ سایت جامع مهندسی پزشکی ایران ๑۩۞۩๑

تحریک عمقی مغز، درمانی برای بیماری های پارکینسون

تحریک عمقی مغز، درمانی برای بیماری های پارکینسون

مولف: سعید غریبی

دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانشگاه صنعتی سهند- آموزش الکترونیکی

چکیده :

امروزه با در اختیار داشتن امکانات و ابزارهای پیشرفته، روش های نوین جهت درمان بسیاری از بیماری ها به کار گرفته میشوند.تحریک عمقی مغز۱ یکی از روش های نوین جهت درمان بسیاری از بیماری های مرتبط با مغز میباشد.سلول های عصبی۲ با عملکرد نادرست خود میتوانند باعث بروز اختلال در بدن شوند و در تحریک عمقی مغز، پالس تحریک مداوم و در فرکانس بالا به مناطق خاصی از مغز توسط الکترود کاشته شده فرستاده میشود و به نوعی با نرون هایی که باعث بروز اختلال در بدن شده اند، مقابله میشود.

مقدمه :

مغز به طور کلی از سه بخش مخ ۳ ، مخچه۴ و ساقه مغز ۵ تشکیل شده است که هر قسمت وظایف مختلفی را بر عهده دارند. مخ بزرگترین قسمت مغز بوده و به دونیمکره راست و چپ تقسیم میشود. گفتار، شنوایی، احساسات از نمونه های وظایف مخ میباشد. سطح مخ را چین خوردگی هایی به نام کورتکس۶ تشکیل میدهد که همان قشر مغز میباشد قشر مغز ارتباطات پیچیده ای را با قسمتهای عمده مغز برقرار میکند[۱].

محل قرارگیری مخچه، زیر مخ بوده و در حرکت عضلات، حفظ وضعیت بدن و تعادل نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. ساقه مغز نیز مغز میانی۱،پل دماغی۲ و بصل النخاع۳ را به هم مرتبط کرده و مانند یک گذرگاه عمل میکند.این قسمت از مغز در فعالیت های خودکار مانندضربان قلب، بلع، عطسه، سیکل خواب و بیداری و برخی فعالیت های دیگر نقش دارد .[۱]

در قسمت هایی از مغزمیانی در بازال گانگلیا۴ ، هسته های قاعده ای مغز قرار دارند که در طرح ریزی و هماهنگی اعمال حرکتی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ایفا میکنند. به همین دلیل است که هر نوع اختلال در این هسته ها سبب ناهنجاری های خاص حرکتی خواهد شد.این هسته ها دارای قسمت های کدات۵ ، پتمن۶ ،گلبوس پالیدیوس۷ ،توده سیاه۸ و سابتالامیک۹ میباشد .[۲]

ارتباط تعدادی بسیار زیادی از نرون ها در مغز منجر به فعالیت و عملکرد خاصی در بدن میشود. دیگر سلول های مغز که گلیا۱۰ نامیده میشوند در تغذیه و حفاظت از نرون ها مشارکت دارند و سلول های عصبی از این طریق حمایت و پشتیبانی میشوند[۱].

عملکرد نادرست نرون ها در قسمت های خاصی از مغز منجر به بروز اختلال های خاصی در فعالیت های بدن میشوند]۵،۲[.

به عنوان مثال اگر این عملکردهای نادرست در قسمتی از مغز که مرتبط با حرکت است رخ دهد، بدن دچار اختلال های حرکتی، مانند بیماری پارکینسون و دیسونیا میشود[۵].

 

دانلود کامل مقاله

منبع : سایت جامع مهندسی پزشکی ایران Dezmed.com

درباره ی مهندس مسعود مکوندی

کارشناس تجهیزات پزشکی - عضو مرکز پارک علم و فناوری استان خوزستان

همچنین ببینید

یادآوری مصرف دارو به شما توسط گجت گوگل

پتنت گجت گوگل که مصرف دارو را یادآوری میکند ثبت پتنتی توسط گوگل انجام شده که ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *