· صفحه اصلي
پایدارساز سیستم های قدرت Power system stabilizer (PSS)
پايدار ساز  سیستم های قدرت Power system stabilizer (PSS)
تعداد صفحات: 127 صفحه
فهرست
فصل اول:پايدار ساز  سیستم های قدرت
4.1اقدامات کنترلی و طراحی کنترل کننده ها:
4.2سیگنال های ورودی:
4.3کنترل و میزان ساز (هماهنگی ساز)
5.1     مدل ژنراتور
5.2 : مدل ژنراتور سرعت:
5.3 مدل های سیستم تحریک
5.4 . متعادل ساز سیستم قدرت:
5-5) معادله وضعیتی خطی :
5.6 سیستم تست :
فصل دوم: چرا از پايدار ساز سيستمهاي قدرت استفاده ميكنيم
مقدمه
پایدار ساز پایه سرعت
پایدار سازهای دو ورودی :
سیگنال سرعت :
تولید سیگنال قدرت الکتریکی :
سیگنال قدرت مکانیکی درایو شده :
پایدار کردن سیگنال و جبران فاز :
فیلتر شده
محدود کننده ولتاژ ترمینال :
مورد مطالعه شده :
فصل سوم: يك پايدار ساز سيستم قدرت انطباقي جديد
چكيده:
مقدمه:
2) مدل سيستم
2.1 بلوك دياگرام سيستم
2) يك بلوك دياگرام ساده شده:
3.3) مدل گسسته سيستم حلقه باز
3.4) تعيين پارامترهاي كنترلر
3.5) تخمين تابع انتقال 
 4) نتايج شبيه سازي:
4.1 پايداري كنترل فيدبك:
فصل چهارم: طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از بهینه سازی چند هدفه تئوری بازی
تک ماشین متصل به شین بی نهایت
واحد تولیدی
الف) ژنراتور سنکرون
ب) توربین و گاورنر
ج) AVR و سیستم تحریک
ترانسفورماتور قدرت
بهینه سازی چند هدفه
روش تکاملی Strength Pareto
نتایج شبیه سازی
فصل پنجم: كنترل انطباقی ساده براي يك پايدار كننده سيستم قدرت
مقدمه
روشهاي مدار بسته كنترل انطباق
2- مدل رياضي ژنراتور سنگرون
1. 2 ژنراتور سنگرون بدون كنترل ولتاژ :
2. 2 ژنراتور سنگرون با مدار كنترل ولتاژ:
3. MRAC براي قريب به اكثريت تجهيزات حقيقي مثبت:
4. pss مبني بر كنترل انطباقي ساده :
5. نتايج شبيه سازي :
1. 5- پايدار ديناميكي
2. 1. 5 مورد چند ماشینه:
2. 5. پایداری گذرا
نتایج آزمایشی (تجربی):
نتیجه گیری:
Appendix
9.1ضرائب چند جمله ای مشخصه:
         بدون سیستم کنترل ولتاژ heffron-philips مدل
با سیستم کنترل ولتاژ   heffron-philips مدل
9.2- اطلاعات شبیه سازی مثال برای ماشین تکی:
9.2- اطلاعات شبیه سازی مثال برای مورد چند ماشینه:
فصل ششم: عكس العمل پيچشي بين sssc و pss در يك سيستم قدرت
كه بصورت سري جبران سازي شده است
 مقدمه:
معرفي سيستم براي تحليل مقدار ويژه:
2-1- سيستم تحريك:
2-2 مدل كامل سيستم ژنرانور با سيستم تحريك
2-3 مدل شبكه:
2-4 مدل تركيبي سيستم:
3- نتايج تحليل مقادير ويژه:
4- شبيه سازيهاي حوزه زمان:
5- سيستم تحريك با وجود pss و فيلتر پيچشي:
6- نتيجه
----------------------
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:

info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494